Een content titel

Projectcoördinatie, directie & toezicht


Op deze pagina zijn de opdrachtgevers zelf aan het woord gelaten. Hun schriftelijke bevindingen aangaande mij zijn letterlijk, of in geval van een intervieuw na goedkeuring, op deze site gezet.

Ing. J. van der Laake

Gerrit Franken in korte bewoordingen; Energiek, krachtdadig, kostenbewust, 100% civieltechnisch vakkundig, een sterke persoonlijkheid en zeer sociaal.

Ik heb jaren met Gerrit samengewerkt in mijn functies als Hoofd
Bureau Civiele Techniek bij het Ministerie van Defensie en als directievoerder van Stadingenieurs bij de gemeente Arnhem op
het project Arnhem Centraal.


Ing. J. van der Laaken
Directievoerder

Arnhem

Ir. K. van Bavel
In de omgang met Gerrit op diverswerken heb ik hem ervaren als een man
met kennis van zaken, praktische oplossingen aandragend, integer en weet de
belangen van de opdrachtgever goed en verstandig te verwoorden naar
bewoners en aannemers. Verder is hij een makkelijke prater waarbij al gauw
het ijs gebroken is en bij de belanghebbenden een vertrouwde indruk achterlaat.
Als verbeterpunt zou hij zijn standvastigheid ten aanzien van de techniek en de
belangen jegens de opdrachtgever meer moeten scheiden en meer rekening houden met de noodzakelijke besluitvorming van de opdrachtgever.

Ir. K. van Bavel
Afdelingshoofd operationele taken

Waterschap Rivierenland


Ing. J.A. Eerens
Als aanspreekpunt bij een aantal grote dijkverbeteringsprojecten, heb ik als projectmanager van Arcadis nauw samengewerkt met Gerrit Franken, om voor het polderdistrict Groot Maas en Waal te Druten de bestekken binnen de gestelde termijnen en budgetten te realiseren. De noodzakelijke flexibilteit en het adequaat reageren op beslissingen van de opdrachtgever is voor dit soort werken altijd een must, waarin Gerrit zich goed thuisvoelde. In deze periode (1995 - 2000) heb ik Gerrit Franken leren kennen als een harde werker. Is pragmatisch in de aanlevering van oplossingen, standvastig, kostenbewust en werkt planmatig.


Projectdirekteur
Ing. J.A. Eerens
Bedrijvenpark Medel Rivierenland

Ing. N.C.A.J. van Lokven
Gerrit Franken werkt nu al weer een aantal jaren voor ons en alleen dat feit maakt dat de samenwerking goed moet zijn. Gerrit is een gedreven persoon met goede technische kennis en vooral een grote betrokkenheid. Een persoon die vanuit zijn bevlogenheid je eerder in zijn werk af moet remmen dat aan sporen. Daarnaast levert Gerrit een zeer positieve bijdrage aan de omgeving waarin hij werkzaam is zowel in technische zin door zijn kennis te delen als op het persoonlijk vlak waarin zijn sociale karakter en het oog hebben voor zijn collegae prima tot zijn recht komt.

Toch is hetgeen wat Gerrit in mijn ogen bijzonder maakt hetgeen wat hij naast zijn werk doet. Een zeer trotse vader en zijn inzet voor anderen. Al met al iemand waar je op kunt bouwen.

Ing. N.C.A.J. van Lokven
Expertisecentrum EC1 Gemeente Deventer


P. Leferink
Als externe bureau wordt ik veelvuldig ingeschakeld voor project- en procesmanagement voor civiele en vastgoedprojecten. Binnen deze hoedanigheid zijn er diverse projecten succesvol ingericht, maar lopen nog steeds enkele grote projecten in de realisatie. Gerrit Franken heb ik namens mijn eigen bureau verdienstelijk kunnen inzetten op trajecten waar slagvaardig, pragmatisch en probleemoplossend gehandeld moest worden. En met verdienstelijk bedoel ik dat terug gekeken kan worden op een goede kwaliteit / kwaliteitsverhouding én betrokkenheid, als ware hij onderdeel van je eigen organisatie! Als organisator slaagt hij erin de faseringen met het juiste team te bezetten, en in een goede harmonie met de aannemers te werken aan het eindproduct en dit binnen de gesteld planning en financiële budgetten. Als persoon weet hij met gevoel voor humor altijd de juiste snaar te raken. Een familiemens die wellicht van daar uit zo optimaal in teamsamenstellingen kan functioneren.


Peter Leferink
Park-B investments Directeur

Tot een goed einde brengen van een werk kent vele facetten zoals;

  • Kwaliteit van het werk
  • Het voortijdig onderkennen van wijzigingen. Dit houdt in dat hierop geanticipeerd kan worden en dat zodoende stagnatiekosten en dergelijke tot een minimum worden beperkt.
  • Het beperken van overschrijdingen
  • Het bijhouden van de juiste data op elk gewenst moment

Civiele Techniek G. Franken

Ruitersveldweg 73
8091 HT Wezep
Tel. 038 - 375 99 22
Fax 038 - 375 99 23
Mobiel: 06 - 53167413
E:
gerrit@frankenciviel.nl

Copyright 2015 © CivieleTechniek G. Franken - Website: Web Made Easy | Overtuigend webdesign | Volledige ontzorging