Een content titel

Projectcoördinatie, directie & toezicht


De grootste projecten zijn genoemd, De kleinere kunnen eventueel mondeling toegelicht worden.

Ministerie van Defensie
-Het bouwen van een munitiemagazijn
-De renovatie van 2 hondenkennels
-Diverse wasplaatsen
-Het leggen van water- en gasleidingen
-Het onderhoud van diverse bases
-Uitvoering beton- en asfaltwegen op diverse bases
-Het maken en renoveren van vrijverval en drukriolen
-Het maken van damwanden met de daarbij behorende deksloven
-plaatsen van, eigen ontwikkelde, prefab stuwen
-Het plaatsen van fysieke beveiliging rondom de bases
-Het maken van kruispunten inclusief de verkeersregelinstallatiesHeidemij advies
-Het renoveren van het project Stadswallen Tiel in het kader van de dijkverbetering
-Het maken van dijkvak Heerwaarden met daarin veel kunstwerken
-Het maken van een gedeelte van het dijkvak Nieuwaal - Zuilichem
-Het maken van het gemaal 't Vosje
-Het maken van de kunstwerken om Fort Everdingen

Gemeente Anrhem
-Reconstructie Willemsplein, Nieuwe plein
-Bouw van de Willemstunnel
-Sloopwerkzaamheden 4-verdiepingsgebouwen
-Controle op veiligheidsmaatregelen in de hele gemeente
Arnhem

Arcadis
-Het maken van dijkvak Zuilichem Munnikenlandse dijk
-Het maken van dijkvak Afgedamde Maas met daarin 7 kunstwerken
-Het maken van een natuurontwikkelingsproject "Marswetering fase 2"
-Het maken van een natuurontwikkelingsproject "De Lee"

Gemeente Deventer
-Woonrijp maken Steinvoorde
- Reconstructie hoofdrijbaan met 5 rotondes
-Bouwrijp maken Graveland fase 2
-Woonrijp maken Jeurlink
-Reconstructie "De As" wegvak 5
-Woonrijp maken Graveland fase 1
-Bouwrijp maken Fetlaer fase 1
-Woonrijp maken Fetlaer fase 1
-Bouwrijp maken Spikvoorde
-Het maken van een pompput met de daarbijbehorende voorzieningen.
-Zitting in het bouwteam van "de As".
-Woonrijp maken Fetlaer fase 2 en 3
-Reconstructie "De As" wegvak 6 incl. onderdoorgang Holterweg
-Reconstructie "De As fietspad" wegvak 7
-Aanleg "Onderdoorgang Zweedse straat wegvakken B"

Taken
-Werkvoorbereider
-Toezichthouder
-Hoofdtoezichthouder
-Projectcoördinator
-Directievoerder
-Afdelingsmanager
-Adviseur
-Planner

Tot een goed einde brengen van een werk kent vele facetten zoals;

  • Kwaliteit van het werk
  • Het voortijdig onderkennen van wijzigingen. Dit houdt in dat hierop geanticipeerd kan worden en dat zodoende stagnatiekosten en dergelijke tot een minimum worden beperkt.
  • Het beperken van overschrijdingen
  • Het bijhouden van de juiste data op elk gewenst moment

Civiele Techniek G. Franken

Ruitersveldweg 73
8091 HT Wezep
Tel. 038 - 375 99 22
Fax 038 - 375 99 23
Mobiel: 06 - 53167413
E:
gerrit@frankenciviel.nl

Copyright 2015 © CivieleTechniek G. Franken - Website: Web Made Easy | Overtuigend webdesign | Volledige ontzorging